Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (11.9.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  sa dnes  pracuje  na výstavbe splaškovej a dažďovej kanalizácie  z tohoto dôvodu je ulica  ne  prejazdná.
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  táto ulica je už za asfaltovaná a je tiež hotové povrchové odvodnenie ulice.
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  začali  sa  prípravné práce ( výkopové )  na realizácií čerpacej stanice. Taktiež pokračujú práce na prekopaní výustných objektov D3 , D2 a D1 dažďovej kanalizácie  do rieky Kysuca a práce spojené s budovaním splaškovej kanalizácie .  Ulica je neprejazdná.
  • Ul. ” Na Majerisku”, realizujú sa práce na budovaní splaškovej kanalizácie,    ulica je  momentálne  neprejazdná.
  • Ul. “Bytčianska” ,   dažďová a splašková kanalizácia sú hotové ,  Zhotoviteľ stavby začal z prípravnými prácami na realizáciu  povrchových úprav ulice.  Ulica je prejazdná.
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici je  výstavba splaškovej kanalizácie hotová  –  ulica je prejazdná.

Predpoklad na zajtra ( utorok 12.9.2017):

  • Ulica. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )    na tejto ulici budú pokračovať práce na budovaní splaškovej kanalizácie , čerpacej stanice odpadových vôd a výustných objektov dažďovej kanalizácie.
  • Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v  prípravných prác na realizáciu povrchových úprav ulice.
  • Ul. ” Na Majerisko”, cesta je odfrézovaná  –  budú pokračovať práce spojené s budovaním splaškovej kanalizácie.
  • ” Na Hôrke”, na tejto ulici sa nebude pracovať.
Zdieľaj

Zanechajte odpoveď