Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (16.8.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  sa dnes realizuje výstavba dažďovej a splaškovej kanalizácie  ( v hornej časti  ulice ), ulica je neprejazdná
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa prebiehajú  práce spojené s   realizáciu povrchových úprav cesty a odvodnenia.  Táto ulica je už za asfaltovaná a momentálne sa pracuje na povrchovom odvodnení ulice
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  sa pracuje na začiatku  ulice od Bytčianskej  – realizácia dažďovej kanalizácie a prekládky vodovodu (okolo betónového trafa na výustnom objekte D4, hrádza rieky je už prekopaná a sú položené rúry dažďovej kanalizácie až k miestu osadenia výustného objektu  do terénu a tiež dokončujú prekládky vodovodov  a zhotovovanie vodovodných prípojok ).  Dnes sa začali prípravné práce na realizácií čerpacej stanice. Ulica je prejazdná.
  • Ul. ” Na Majerisku”, prepoj vodovodu ( nový na starý )  je už  hotový    ulica je  momentálne  prejazdná. Začali sa prípravné práce na zhotovení výustného objektu dažďovej kanalizácie D3
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  ( nasadil viac pracovných skupín aj vo večerných hodinách ) na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču  hlavné stoky sú hotové, treba zhotoviť cca. 3 ks prípojok  )  – ulica je prejazdná ( dopravu riadia regulovčíci )
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  – ( približne 10 m od ulice ” Bytčianska” )  –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra ( štvrtok 17.8.2017 ) v prípade priaznivého počasia: realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) – z tejto strany  nie je  ulica prejazdná ( je odfrézovaná obrusná vrstva asfaltu ), občania musia použiť iné objazdové trasy.  Taktiež budú pokračovať práce na budovaní čerpacej stanice odpadových vôd. Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v budovaní ( prípojok ) splaškovej a dažďovej kanalizácie  ( prekop cez cestu za ul. “Na Hôrke”, je už hotový, pokračuje sa z prácami v chodníku v nočných hodinách by mali dve pracovné skupiny pracovať na tejto ulici)  ulica je  prejazdná. Ul. ” Na Majerisko”,     cesta je odfrézovaná  – ul. je momentálne  prejazdná. Ul. ” Na Hôrke”, bude Zhotoviteľ stavby pokračovať na prácach spojených s budovaním dažďovej a splaškovej kanalizácie. Ulica je v dohodnutom čase realizácie prác, neprejazdná.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď