Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (17.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  •  Ul. “Na Hôrke”  sa dnes nerealizuje výstavba kanalizácie, ulica je celý deň. prejazdená
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa dnes nepracovalo
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  sa pracuje na začiatku  ulice od Bytčianskej, z tejto strany  nie je ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdné trasy
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (  od zástavky MHD smer na Bytču)
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa práce  nerealizujú

Na základe požiadavky p. poslanca Púčka predpokladáme, že zajtra  sa budú realizovať za priaznivého počasia  práce na Bytčianskej ulici, na začiatku Ul. Pri Kysuci smer k budúcej ČSOV a na Ul. Vysoká. Na ostatných uliciach sa práce realizovať nebudú.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď