Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (18.8.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  sa dnes realizuje výstavba dažďovej a splaškovej kanalizácie  ( v hornej časti  ulice ), ulica je neprejazdná ( v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod. )
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa prebiehajú  práce spojené s   realizáciu povrchových úprav cesty a odvodnenia.  Táto ulica je už za asfaltovaná a momentálne sa pracuje na povrchovom odvodnení ulice
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  začali  sa  prípravné práce ( výkopové )  na realizácií čerpacej stanice. Taktiež pokračujú práce na prekopaní výustného objektu D3 dažďovej kanalizácie  do rieky Kysuca. Ulica je prejazdná.
  • Ul. ” Na Majerisku”, prepoj vodovodu ( nový na starý )  je už  hotový  ulica je  momentálne  prejazdná
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  ( nasadil viac pracovných skupín aj vo večerných hodinách ) na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču  hlavné stoky sú hotové, treba zhotoviť cca. 3 ks prípojok  )  – ulica je prejazdná ( dopravu riadia regulovčíci ). Dnes v nočných hodinách by sa mali začať práce na prekopaní ul. Bytčianskej ( budovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie ) v mieste od ul. ” Na Hôrku” smerom na ul. ” Hlavná”.
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  – ( približne 10 m od ulice ” Bytčianska” )  –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra ( sobota 19.8.2017 ) v prípade priaznivého počasia:

  • realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) – z tejto strany  nie je  ulica prejazdná ( je odfrézovaná obrusná vrstva asfaltu ), občania musia použiť iné objazdové trasy.  Taktiež budú pokračovať práce na budovaní čerpacej stanice odpadových vôd a prekopávaní hrádze rieky,  pre výustný objekt dažďovej kanalizácie D3
  • Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v budovaní ( prípojok ) splaškovej a dažďovej kanalizácie  ( prekop cez cestu za ul. “Na Hôrke”, je už hotový, pokračuje sa z prácami v chodníku ),  ulica je  prejazdná.
  • Ul. ” Na Majerisko”, cesta je odfrézovaná  – ul. je momentálne  prejazdná
  • Ul. ” Na Hôrke”, bude Zhotoviteľ stavby pokračovať na prácach spojených s budovaním dažďovej a splaškovej kanalizácie. Ulica je v dohodnutom čase realizácie prác – neprejazdná.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď