Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (20.11.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
 • UL. “Na Hôrke”  dnes sa na ulici   nepracuje na budovaní  vtokových objektoch dažďovej kanalizácie  ulica je    prejazdná.
 • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  táto ulica je už za asfaltovaná a je tiež hotové povrchové odvodnenie ulice.
 • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), na ulici sa pracuje na budovaní  čerpacej stanice, výustných objektoch dažďovej kanalizácie.
 • Ul. ” Na Majerisku”, práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( hlavné stoky ) sú hotové, na ulici sa nepracuje.
 • Ul. “Bytčianska” ,   dažďová a splašková kanalizácia sú hotové ,  tiež povrchové úpravy vozovky sú hotové, ulica je prejazdná v oboch smeroch.
 • Ul. ” Hlavná”, nepracuje sa   – ulica je prejazdná.
 • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici je  výstavba splaškovej kanalizácie hotová  –  ulica je prejazdná.

Predpoklad na zajtra ( 21.11.2017 v prípade priaznivého počasia ):

 •  Ulica ” Pri Kysuci ” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  –    bude sa pracovať na budovaní  ČS a výustných objektov dažďovej kanalizácie.
 • Ul. ” Bytčianská”, povrchové úpravy vozovky sú hotové, cesta je prejazdná v oboch smeroch.
 • Ul. ” Na Majerisko”,   nebude sa pracovať – práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( hlavné stoky ) sú hotové.U
 • Ul. ” Na Hôrke”,    nebude sa pracovať na budovaní vtokových objektov dažďovej kanalizácie – ulica bude prejazdná.
 • Ul. ” Hlavná” – nebude sa pracovať.
Zdieľaj

Zanechajte odpoveď