Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (21.6.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zhotoviteľ pokračuje vo výkopových prácach na budovaní splaškovej kanalizácie v ul. ” Na Hôrke” ( nad Y križovatkou a dnes by mali byť práce na tejto vetve o dĺžke 70 m hotové ). Zajtra začne Zhotoviteľ stavby budovať verejnú kanalizáciu na ul. ” Na Hôrke”  od hlavnej cesty smerom nahor.  Z tohoto dôvodu bude predmetná ulica v čase vykonávania prác neprejazdná.

Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ) pokračuje Zhotoviteľ vo výkopových prácach na budovaní splaškovej kanalizácie.

Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca) výkopové práce na zhotovenie sónd sú hotové, zajtra t. j. 22.6.2017 by sa malo začať realizovať pretláčanie preložky vodovodov.

Ul. ” Bytčianska” je odfrézovaná v časti cca. 50 – 60m ( od mosta po prvú zákrutu) a Zhotoviteľ stavby začal výkopové práce na budovaní splaškovej kanalizácie ( od betónového trafa smerom k hlavnej ceste ) a taktiež pokračuje na výkopových prácach dažďovej kanalizácie výustného objektu D4 ( rozbíjajú sa betónové piliere starého mosta ).

Z hľadiska realizácie prác na stavbe sa môžu obyvatelia P. Chlmca dostať k svojim rodinným domom po iných uličkách.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď