Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (21.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • Ul. “Na Hôrke”  sa dnes nerealizuje výstavba kanalizácie, ulica je celý deň prejazdná
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa dnes nepracuje
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  sa pracuje na začiatku  ulice od Bytčianskej  – realizácia dažďovej kanalizácie, z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy. Na zvyšnej časti ulice Zhotoviteľ prepája vodovodné prípojky – táto časť ulice je prejazdná
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču)  – ulica je prejazdná
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  – približne v polovici ulice   –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra (sobota 22.7.2017) v prípade priaznivého počasia: realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) – z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy. Na ostatných uliciach sa práce realizovať nebudú a ulice budú prejazdné.

 Predpoklad na pondelok 24.7.2017  – v prípade priaznivého počasia: realizácia prác na Bytčianskej ulici,  na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) a na Ul. Vysoká.   Na ostatných uliciach sa práce realizovať nebudú.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď