Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (23.6.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zhotoviteľ pokračuje vo výkopových prácach na budovaní splaškovej kanalizácie v ul. “Na Hôrke”, od spodnej časti ulice smerom nahor. Výkopové práce prevádza Zhotoviteľ stavby na pravom okraji ulice, z tohoto dôvodu je táto ulica prejazdná.

  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ stavby na výkopových prácach pri budovaní kanalizácie
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) sa začala realizácia preložiek vodovodu
  • Ul. ” Bytčianská”, pokračujú práce na budovaní splaškovej kanalizácie ( od betónového trafa smerom k hlavnej ceste ) a tiež na prácach na prekope hrádze rieky pre výustný objekt D4. Premávka na tejto ulici je plynulá

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby sa môžu obyvatelia P. Chlmca dostať k svojim domovom po iných uliciach.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď