Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (23.8.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”,  sa dnes  pracuje  na výstavbe splaškovej a dažďovej kanalizácie  z tohoto dôvodu je ulica  neprejazdná
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa prebiehajú  práce spojené s   realizáciu povrchových úprav cesty a odvodnenia.  Táto ulica je už za asfaltovaná a momentálne sa pracuje na povrchovom odvodnení ulice
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  začali  sa  prípravné práce ( výkopové )  na realizácií čerpacej stanice. Taktiež pokračujú práce na prekopaní výustného objektu D3 dažďovej kanalizácie  do rieky Kysuca a práce spojené s budovaním splaškovej kanalizácie ( okolo betónového trafa ). Ulica je neprejazdná
  • Ul. ” Na Majerisku”, prepoj vodovodu ( nový na starý )  je už  hotový  ulica je  momentálne  prejazdná
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  ( nasadil viac pracovných skupín aj vo večerných hodinách ) na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču  hlavné stoky sú hotové )  – ulica je prejazdná ( dopravu riadia regulovčíci ). Dnes v nočných hodinách by sa mali začať práce na prekopaní ul. Bytčianskej ( budovanie dažďovej a splaškovej kanalizácie ) v mieste od ul. ” Na Hôrke, smerom k ul. ” Hlavná”
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  ( zhotovil sa prepoj splaškovej kanalizácie medzi ul. ” Vysoká” a ul. “Bytčianska”  –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra ( štvrtok 24.8.2017 ) v prípade priaznivého počasia:

  • realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )    budú pokračovať práce na budovaní čerpacej stanice ( realizuje sa obtok jestvujúcej kanalizácie okolo vykopanej jamy ČS odpadových vôd a prekopáva sa  hrádza rieky,  pre  výustné objekty  dažďovej kanalizácie D3 a D2
  • Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v budovaní  splaškovej a dažďovej kanalizácie  ( prekop cez cestu za ul. “Na Hôrke”, je už hotový, pokračuje sa z prácami v chodníku, osadzovanie obrubníkov a kladenie zámkovej dlažby  ),  ulica je  prejazdná
  • Ul. ” Na Majerisko”,  cesta je odfrézovaná  – ul. je momentálne prejazdná
  • Ul. ” Na Hôrke”, bude Zhotoviteľ stavby pokračovať na prácach spojených s budovaním dažďovej a splaškovej kanalizácie. Ulica je v dohodnutom čase realizácie prác, neprejazdná

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď