Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (24.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • Ul. “Na Hôrke”  sa dnes nerealizuje výstavba kanalizácie, ulica je celý deň prejazdná
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa dnes nepracuje – ( vyťažená zemina, uložená pri hrádzi rieky sa odvezie na skládku )
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  sa pracuje na začiatku  ulice od Bytčianskej  – realizácia dažďovej kanalizácie, z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy.   Na zvyšnej časti ulice Zhotoviteľ prepája vodovodné prípojky – táto časť ulice je prejazdná
  • Ul. ” Na Majerisku”, zajtra t. j. 25.7.2017 je nahlásená odstávka vody  ( od 10,00 hod. do 15,00 hod. ), z dôvodu zhotovenia vodovodného prepoja – ulica je neprejazdná
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču)  – ulica je prejazdná
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  – približne v polovici ulice   –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra ( utorok 25.7.2017 ) v prípade priaznivého počasia: realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) – z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď