Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (26.6.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: ” Považský Chlmec – stoková sieť”, k dnešnému dňu t. j. 26.6.2017 je nasledovný:

  • Zhotoviteľ pokračuje vo výkopových prácach pri budovaní splaškovej kanalizácie v ul. ” Na Hôrke”, od spodnej časti ulice smerom nahor z tohoto dôvodu je ulica neprejazdná
  • Ul. ” Pri Kysuci ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ stavby vo výkopových prácach, pri budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca), pokračuje sa v zhotovovaní preložiek vodovodu
  • Ul. ” Bytčianská”, pokračujú práce na budovaní splaškovej kanalizácie ( od betónového trafa, smerom k hlavnej ceste a tiež na prekope vodnej hrádze rieky Kysuca ). Premávka na tejto ulici je plynulá
Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby sa môžu obyvatelia P. Chlmca dostať k svojim domom po iných uličkách.
Zdieľaj

Zanechajte odpoveď