Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (27.6.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • Zhotoviteľ pokračuje vo výkopových prácach pri budovaní splaškovej kanalizácie v ul. Na Hôrke, od spodnej časti ulice smerom nahor z tohoto dôvodu je ulica neprejazdná
  • Ul. Pri Kysuci (smerom na Vranie) – Zhotoviteľ stavby pokračuje  vo výkopových prácach pri budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. Pri Kysuci (smerom k sútoku riek Váh a Kysuca) – pokračuje sa v zhotovovaní preložiek vodovodu
  • Ul. Bytčianska  –  pokračujú práce na budovaní splaškovej kanalizácie (od betónového trafa, smerom k hlavnej ceste a tiež na prekope vodnej hrádze rieky Kysuca). Premávka na tejto ulici je plynulá

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby sa môžu obyvatelia P. Chlmca dostať k svojim domom po iných uličkách.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď