Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (28.6.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zhotoviteľ stavby pokračuje vo výkopových prácach pri budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie v ul. “Na Hôrke”, od spodnej časti ulice smerom nahor.  Z tohoto dôvodu je ul. “Na Hôrke” v čase realizácie prác  (Pondelok až Sobota:  od 8:00 hod. do 17:00 hod  – neprejazdná).

  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ stavby vo výkopových prácach, pri budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), pokračuje Zhotoviteľ stavby v realizácií preložky vodovodov
  • Ul. “Bytčianska”, pokračujú práce na budovaní splaškovej kanalizácie ( od betónového trafa, smerom k hlavnej ceste ), premávka na tejto ulici je plynulá

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby,  sa môžu obyvatelia Považského Chlmca (okrem ul. “Na Hôrke”, ktorá je v čase realizácie prác uzatvorená), dostať k svojim rodinným domom po iných uliciach

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď