Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (28.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  sa dnes nerealizuje výstavba kanalizácie, ulica je celý deň prejazdná
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa dnes nepracuje – ( vyťažená zemina, uložená pri hrádzi rieky sa odviezla na skládku )
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  sa pracuje na začiatku  ulice od Bytčianskej  – realizácia dažďovej kanalizácie, (okolo betónového trafa na výustnom objekte D4 ), z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy.
  • Ul. ” Na Majerisku”, prepoj vodovodu ( nový na starý )  je už dnes hotový   ( prepájajú sa vodovodné prípojky ),  ulica je  neprejazdná
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  ( nasadí viac pracovných skupín aj vo večerných hodinách ) na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču )  – ulica je prejazdná
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  – ( približne 50 m od ulice ” Bytčianska” )  –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra ( sobota 29.7.2017 ) v prípade priaznivého počasia: realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) – z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy. Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie  ulica je  prejazdná. Ul. ” Na Majerisko”, bude sa pokračovať v prepájaní vodovodných prípojok – ul. bude ne prejazdná.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď