Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (29.9.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  dnes sa na ulici nepracuje,  ulica je  prejazdná
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  táto ulica je už za asfaltovaná a je tiež hotové povrchové odvodnenie ulice
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), na ulici sa zasypali výkopy po kanalizácií a ulica sa sprejazdnila pre dopravu, ako obchádzková trasa
  • Ul. ” Na Majerisku”, realizujú sa práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie,    ulica je  momentálne  neprejazdná
  • Ul. “Bytčianska” ,   dažďová a splašková kanalizácia sú hotové ,  Zhotoviteľ stavby začal z prípravnými prácami na realizáciu  povrchových úprav ulice.  Na tejto ulici platí úplná dopravná uzávera.
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici je  výstavba splaškovej kanalizácie hotová  –  ulica je prejazdná.

Predpoklad na zajtra ( sobota 30.9.2017 ):

  • Ulica. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  –  Ulica sa používa ako obchádzková trasa pre dopravu ( autobusy MHD, SAD, záchranné zložky a obyvatelia P. Chlmca, ktorí tam majú trvalý pobyt s tým, že svoje motorové vozidlá si odparkujú do dvorov )
  • Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v  prácach na realizácií povrchových úprav ulice
  • Ul. ” Na Majerisko”,  nebude sa pracovať na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie
  • Ul. ” Na Hôrke”, nebude sa pracovať na zhotovovaní prípojok k RD

Od pondelka t. j. 25.9.2017 – 8:00 hod. je úplná uzávera ul. Bytčianska ( cesta II/507 cca. 300 m ), ktorá potrvá do 3.10.2017. Určené obchádzkové trasy, budú môcť využívať len autobusy MHD, SAD, záchranné zložky a obyvatelia P. Chlmca, ktorý tam majú trvalý pobyt.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď