Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (3.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • Ul. ” Na Hôrke”, Zhotoviteľ pokračuje v realizácií výkopových prác pri budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( od spodnej časti ulice smerom nahor )
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ v prácach na budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. “Pri Kysuci”  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), pokračujú práce spojené z preložkami vodovodov
  • Ul ” Bytčianska “, pokračujú práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( v ľavom jazdnom pruhu vozovky, ktorá je v týchto miestach dosť široká, aby sa mohli vozidlá obchádzať na komunikácií, doprava nie je obmedzovaná )

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby sa môžu občania dostať k svojim rodinným domom po iných uliciach ( okrem ulice ” Na Hôrke “, ktorá je v čase realizácie prác ne prejazdná v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. ).

Podľa informácie od mestského poslanca p. Pučeka sa dnes uskutoční stretnutie poslanca z občanmi P. Chlmca, ohľadom budovania predmetnej stavby.

Zdieľaj

2 komentáre

    • Dobrý deň, informácie / správy ohľadne budovania kanalizácie, podáva SEVAK Žilina. Nie je v našich silách preverovať všetky uverejnené skutočnosti. Oči a uši Chlmec.info tvoria občania Považského Chlmca. Preto, ak máte aktuálnejšie informácie (najlepšie aj fotografie) – pošlite nám ich na náš e-mail. Stále platí aj naša ponuka, že hľadáme šikovných ľudí do tímu!

Zanechajte odpoveď