Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (4.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zhotoviteľ stavby pokračuje na realizácií výkopových prác pri budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie v ul. ” Na Hôrke”, od spodnej časti smerom nahor. Z tohoto dôvodu je táto ulica neprejazdná v čase realizácie prác od 8:00 hod. do 17:00 hod.

  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ stavby v prácach na budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), pokračujú práce spojené s preložkami vodovodov
    Ul. “Vysoká”, Zhotoviteľ realizuje práce spojené z prekládkou vodovodu
  • Ul. “Bytčianska”, pokračujú práce na budovaní dažďovej a splaškovej kanalizácie ( v ľavom jazdnom pruhu vozovky, ktorá je v týchto miestach dosť široká nato, aby sa mohli vozidlá plynulo obchádzať na komunikácií – doprava nie je obmedzovaná )

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby sa môžu občania P. Chlmca dostať k svojim rodinným domom po iných uliciach ( okrem ul. Na Hôrke”, ktorá je v čase realizácie prác na stavbe neprejazdná ).

Zdroj: SEVAK

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď