Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (4.9.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • Ul. “Na Hôrke”  sa dnes  pracuje  na výstavbe splaškovej a dažďovej kanalizácie  z tohoto dôvodu je ulica  neprejazdná
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa prebiehajú  práce spojené s   realizáciu povrchových úprav cesty a odvodnenia.  Táto ulica je už zasfaltovaná a je tiež hotové povrchové odvodnenie ulice
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  začali  sa  prípravné práce ( výkopové )  na realizácií čerpacej stanice. Taktiež pokračujú práce na prekopaní výustných objektov D3 , D2 a D1 dažďovej kanalizácie  do rieky Kysuca a práce spojené s budovaním splaškovej kanalizácie .  Ulica je neprejazdná
  • Ul. ” Na Majerisku”, prepoj vodovodu ( nový na starý )  je už  hotový, ulica je  momentálne  prejazdná
  • Ul. “Bytčianska” ,   dažďová a splašková kanalizácia sú hotové ,  Zhotoviteľ stavby začal z prípravnými prácami na realizáciu  povrchových úprav ulice.  Ulica je prejazdná
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici je  výstavba splaškovej kanalizácie hotová  –  ulica je prejazdná

Predpoklad na zajtra ( utorok 5.9.2017):

  • Ulica. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )    na tejto ulici budú pokračovať práce na budovaní splaškovej kanalizácie , čerpacej stanice odpadových vôd a výustných objektov dažďovej kanalizácie
  • Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v  prípravných prác na realizáciu povrchových úprav ulice
  • Ul. ” Na Majerisko”, cesta je odfrézovaná  – ul. je momentálne  prejazdná
  • Ul. ” Na Hôrke”, na tejto ulici sa bude  pracovať na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie
Zdieľaj

Zanechajte odpoveď