Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (6.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zhotoviteľ pokračuje vo výkopových prácach pri budovaní dažďovej a splaškovej kanalizácie v ul. “Na Hôrke”, od spodnej časti ulice smerom nahor.  Z tohoto dôvodu je ulica v čase realizácie prác neprejazdná ( 8:00 hod. – 17:00 hod. ).

  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ stavby v budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), pokračuje Zhotoviteľ v budovaní preložiek vodovodov ( dnes sa úspešne vykonala tlaková skúška cca. 300 m zhotovenej preložky vodovodu )
  • Ul. ” Bytčianska”, pokračujú práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( od betónového trafa, popri zástavke MHD smerom na Bytču )
  • V týchto miestach je komunikácia dosť široká a preto nie sú problémy s dopravou
  • Ul. ” Vysoká”, na tejto ulici už Zhotoviteľ vybudoval preložku vodovodu a vykonal tlakovú skúšku.

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedených úsekoch stavby, sa môžu obyvatelia P. Chlmca dostať k svojim rodinným domom po iných uliciach, okrem ul. “Na Hôrke”, ktorá je v čase realizácie prác neprejazdná.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď