Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (7.7.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Zhotoviteľ stavby pokračuje vo výkopových prácach pri budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie v ul. “Na Hôrke”, od spodnej časti ulice, smerom nahor. Z dôvodu realizácie týchto prác je ul. “Na Hôrke” v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. ne prejazdná.

  • Ul. ” Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ), pokračuje Zhotoviteľ v budovaní splaškovej kanalizácie
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), pokračuje Zhotoviteľ v budovaní preložiek vodovodov
  • Ul. “Bytčianska”, pokračujú práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( od betónového trafa, popri zástavke MHD, smerom na Bytču).Na tejto ulici je momentálne premávka riadená regulovčíkmi dopravy
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici už Zhotoviteľ vykonal preložku vodovodu, tlakovú skúšku a vykonávajú sa rozbory pitnej vody

Z hľadiska realizácie prác na hore uvedenej stavbe, sa môžu občania P. Chlmca dostať k svojim rodinným domom po iných uliciach, okrem ul. ” Na Hôrke”, ktorá je v čase realizácie prác neprejazdná.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď