Aktuálny stav realizácie prác na stavbe: Považský Chlmec – stoková sieť (9.8.2017)

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  sa dnes nerealizuje výstavba kanalizácie, ulica je celý deň prejazdná ( osadená je rozdeľovacia šachta dažďovej kanalizácie )
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  na tejto ulici sa dnes nepracuje –  pripravuje sa realizácia povrchových úprav cesty a odvodnenia
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca )  sa pracuje na začiatku  ulice od Bytčianskej  – realizácia dažďovej kanalizácie a prekládky vodovodu (okolo betónového trafa na výustnom objekte D4, hrádza rieky je už prekopaná a sú položené rúry dažďovej kanalizácie až k miestu osadenia výustného objektu  do terénu a tiež dokončujú prekládky vodovodov – tlaková skúška vodovodu), z tejto strany  nie je  ulica prejazdná, občania musia použiť iné objazdové trasy.
  • Ul. ” Na Majerisku”, prepoj vodovodu ( nový na starý )  je už  hotový   ( prepájajú sa posledné vodovodné prípojky   ),  ulica je  neprejazdná
  • Ul. “Bytčianska” , zhotoviteľ  pokračuje v prácach  ( nasadil viac pracovných skupín aj vo večerných hodinách ) na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie (smer na Bytču )  – ulica je prejazdná
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici sa realizuje výstavba splaškovej kanalizácie  – ( približne 10 m od ulice ” Bytčianska” )  –  ulica je neprejazdná

Predpoklad na zajtra ( štvrtok 10.8.2017 ) v prípade priaznivého počasia: realizácia prác na začiatku ul. Pri Kysuci  ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ) – z tejto strany  nie je  ulica prejazdná ( je odfrézovaná obrusná vrstva asfaltu ), občania musia použiť iné objazdové trasy. Ul. ” Bytčianská”, bude Zhotoviteľ pokračovať v budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie  ( prekop cez cestu za ul. “Na Hôrke”, je už hotový, pokračuje sa z prácami v chodníku v nočných hodinách by mali dve pracovné skupiny pracovať na tejto ulici)  ulica je  prejazdná. Ul. ” Na Majerisko”,  pokračuje sa  v prepájaní vodovodných prípojok  ( cesta je odfrézovaná ) – ul. je momentálne  prejazdná.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď