Čítate: Oznamy verejného rozhlasu

Oznamy verejného rozhlasu
Kompostéry s objemom 600 litrov
0

Mesto Žilina obstaralo kompostéry s objemom 600 litrov v rámci projektu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina financovaného z Operačného programu…