Čistenie komunikácii – 12. týždeň 2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Komunálne služby v meste Žilina
12. týždeň 2017 (vykonávajú zmluvné spoločnosti)

 • Údržba pozemných komunikácií
  Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina
  Kontakt : tel.041/5652379, 041/5091523, fax.041/5652419
  e-mail: zk@zilikom.sk
 • Čistenie mestských komunikácií
  Vykonáva: Agát ,Bratislavská 45, 010 01 Žilina
  Kontakt : tel. 041/5621155, tel.,fax.041/5625959
  e-mail: kopera@stonline.sk
 • Komunálne služby – TRIEDENÝ ZBER
  Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Kontakt : tel. 0905-693 861, 041/ 7246755, fax: 041/5006625
  e-mail: teate@t-t.sk, zemcik.m@t-t.sk
 • Údržba zelene
  Vykonáva: T+T, a.s., A.Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Kontakt : tel. 041/5621635, fax. 041/5622157
  Email: kavecky.z@t-t.sk
 • Prevádzkovateľ pohrebísk: ŽILBYT, s.r.o. , Nanterská 8399/29, 01008 Žilina
  Prevádzka – Martina Rázusa 1129, 01001 Žilina
  Kontakty: dispečing: 0905509090, technik: 0905787342,
  e-mail : refcintorin@zilbyt.sk, techcintorin@zilbyt.sk, cintorin@zilbyt.sk
 • Vývoz komunálneho odpadu – obyvatelia
  Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
  Kontakt : tel. 041/7247896, 041/ 7246755, fax: 041/5006625
  e-mail: teate@t-t.sk

→ Kompletný rozpis si môžete stiahnuť, ako PDF súbor – kliknite na tento odkaz.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď