Čistenie okolo hlavnej cesty a otázky pre poslanca

Google+PinterestLinkedInTumblr+

V sobotu 2.apríla 2017 sa začalo čistenie hlavného ťahu cesty cez Považský Chlmec – Bytčiansku ulicu.

Keďže nemáme žiadne bližšie informácie, momentálne sa čistili chodníkové časti, aj to nie všetky. Krajnica vozovky ostala v pôvodnom stave. Okrem drobných kamienkov po zimnej údržbe je táto zmes obohatená o nový prach a ako podklad slúži zaschnuté bahno. To je potrebné manuálne zoškrabať. Strojové čistenie kefou je v tomto prípade neúčinné. Aj z dôvodu, že kefa nevyčistí úplne kraje, keďže výstupky (ploty, iné obmedzenia) to neumožňujú. Prvú informáciu o stave krajnice – nájdete v tomto článku.

Predchádzajúci článok sme poslali na zhliadnutie / vyjadrenie aj odboru dopravy Žilinského samosprávného kraja dňa  29.3. 2017 (ako správca komunikácie / cesty), do zverejnenia tohto článku sme však žiadnu reakciu nedostali

Mohlo by sa zdať, že po týchto krajoch ani žiaden občan neprejde. Omyl je pravdou. Aj na takto frekventovanej ceste majú občania svoje pozemky a rodinné domy. V nedeľu po ceste prechádzajú aj starší obyvatelia tejto mestskej časti, na nedeľnú omšu – do Domu smútku v Považskom Chlmci.

Na vrchnom obrázku je možné vidieť rozdiel medzi vyčistenou cestou (manuálne zoškrabanie podkladu a následne zametanie bežne dostupnou metlou) a tou pôvodnou časťou, ktorá je po celej dĺžke cesty, kde nie je vybudovaný chodník. V suchom počasí ide hlavne o extrémne zvýšenú prašnosť prachu z krajnice v danom úseku. Počas dažďa, podklad absorbuje vodu a vytvorí bahno. V niektorých častiach krajnice dosahuje táto kombinácia výšku od 2 do 5 centimetrov. V najužšom mieste cesty je dokonca nános vysoký už 15 centimetrov (dlhodobo nečistená časť krajnice).

Neuvádzame opäť tieto údaje náhodne. Prechod cez túto oblasť je zvlášť zložitý za bežnej situácie, či už ste v pozícii chodca, alebo šoféra. Predstavte si, že na kombináciu, ktorá vytvorí bahno – stúpite. Riešite udržanie stability tela a po druhé riešite, aby ste náhodou neskočili do jazdnej dráhy prichádzajúceho auta, prípadne kamióna.

Na záver už len posledná fotografia. Na pravej strane čistá vozovka a na ľavej krajnica v pôvodnom stave.

Zverejňujeme aj otázky, ktoré posielame poslancovi tejto mestskej časti – p. Pučkovi:

  • Kto dáva podnety na čistenie Bytčianskej ulice – hlavnej cesty?
  • Kto vykonáva samotné čistenie?
  • Kto financuje čistenie?
  • Kto kontroluje, či vyčistenie bolo vykonané podľa zadania?
  • Je možné získať / zverejniť harmonogram čistenia?
  • Keďže sa v poslednom období rozmohol aj prejazd kamiónov (podľa ŠPZ ide o poľské a české kamióny), ako sa kontroluje dodržiavanie zákazu prejazdu vozidlám ťažším ako 17 ton, teda pokiaľ nemajú povolenie?

Prečítajte si aj odpovede Jána Pučka – poslanca pre MČ Žiliny – Považský Chlmec

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď