Čistenie ulice Bytčianska v Považskom Chlmci

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dobrý deň prajem,

dovoľujem si informovať občanov Považského Chlmca a poslancov MZ , že počas prác na rekultivácii Skládky odpadov Žilina Považský Chlmec je možné žiadať čistenie vozovky od stavebníka T+T,a.s. Žilina.

Stavebník má túto povinnosť uvedenú v špeciálnom stavebnom povolení od SIŽP Žilina.

V prílohe posielam kópiu listu, ktorý som za OZ Budúcnosť Považského Chlmca doručila do podateľne Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline.

S pozdravom Anna Smikoňová, predseda OZ

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď