Ďalší nebezpečný prechod v Považskom Chlmci?

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dňa 24.3.2017 bol na mestský úrad doručený list zo žiadosťou o pozastavenie projektu na vybudovanie / umiestnenie prechodu pre chodcov a návrh riešenia nového, bezpečnejšieho prechodu.

Do dnešného dňa sa nevyjadrili všetky oslovené / kompetentné oddelenia mesta Žilina, len investičné.
Aktuálny návrh a projekt mesta Žilina, je umiestniť prechod pre chodcov v zákrute na Bytčianskej ulici, za rodinným domom.

Premerali sme viditeľnosť šoféra od hranice prechodu pre chodcov po ohyb zákruty. Pri parkujúcich osobných motorových vozidlách na súkromnom pozemku a pri navrhovanom priechode je to cca. 10 metrov na zareagovanie vodiča.

Kladieme si teda otázky: Aká bude skutočná viditeľnosť, keď prebehne rekonštrukcia oplotenia ktoré je aktuálne zničené pri spomínanom rodinnom dome? Postačuje takáto nízka viditeľnosť na to aby šoféri osobných, alebo ťažkých nákladných automobilov a kamiónov zaregistrovali chodca a ešte aj stihli ubrzdiť?

Na tieto otázky odborníci, ktorý projektovali prechod pre chodcov uviedli, že táto situácia vyhovuje.

Pri osobnej konzultácií s pracovníkom dopravného inšpektorátu, sme dostali tieto približné informácie. Pri rýchlosti 40km/h je reakčná dĺžka pri spozorovaní chodcu cca. 7m a daľších 15-20m brzdná dráha, pri mokrej alebo zasneženej vozovke ešte dlhšia.

Ak viete, o aký úsek cesty sa jedná a ste znalí pomerov – ako sa jazdí (rýchlosť 40 km/h je rešpektovaná len minimom vodičov), tak uvedené čísla moc optimisticky nevyznievajú.
Žiadateľ p. Dolinajec – požaduje od mesta, aby sa prechod pre chodcov posunul o približne 10-15 metrov ďalej, ako je navrhnuté v projekte – smerom na Bytču. Táto situácia by bola riešiteľná,  keďže na protiľahlej strane vozovky je aktuálnym vlastníkom parciel mesto Žilina. Stačilo by pokračovať v tom, ktorý už je vybudovaný.

Daný úsek je celkovo neprehľadný. Stavby, stromy, ohyb cesty a budúci plot na hranici súkromného pozemku p. Dolinajca, túto situáciu ešte viac skomplikujú.

Podobný plán možného riešenia chodníka podal na začiatku roka 2017 aj p. Dlugoš, ktorý bol žiadateľom a nahlasovateľom havarijnej situácie oporného múru pod cestou. V roku 2016 došlo k jeho čiastočnému spevneniu. Zvyšok oporného múru, ktorý treba spevniť, sa bude realizovať zjavne v tomto roku. Návrh teda znel – vybudovať spevnenie celej dĺžky múru a takto vzniknutú plochu, využiť na vybudovanie užšieho chodníka pre peších s napojením na protiľahlú stranu vozovky.

Ako ideálne sa nám pozdáva aj vybudovanie červeno-bielej varianty priechodu na vozovke, ktorá bude dodatočne osvetlená a prechod ovládaný  svetelnou signalizáciou. Tá chýba na všetkých prechodoch v Považkom Chlmeci – mestskej časti mesta Žilina. Hlavne v dopravných špičkách hlavnej cesty, je problém sa dostať na protiľahlú stranu vozovky, keďže množstvo osobných a nákladných vozidiel je extrémne. Česť vodičom, ktorí dodržujú dopravné predpisy. Najzraniteľnejšími sú hlavne deti a starší obyvatelia, ktorým by svetelná signálizácia uľahčila prechod.

Pokiaľ máte relevantné nápady, ako možno danú situáciu riešiť a vyriešiť – radi si ich prečítame na e-maily admin@chlmec.info a následne ju zverejníme aj na tejto stránke.

Informujme sa navzájom, tento problém chodca, sa možno časom bude týkať aj Vás!

Fotografie aktuálneho stavu:

Fotografie so zákresom prechodu pre chodcov podľa schváleného projektu mesta Žilina:

Fotografie navrhovaného riešenia:

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď