Hlásenie vo verejnom rozhlase Považský Chlmec

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Každý žiadateľ si musí podpísať žiadosť a hlásený text, zaplatiť ešte pred vyhlásením oznamu hlásateľke, do pokladne MÚ alebo na BÚ MÚ Žilina. Žiadosť treba podať osobne alebo elektronicky hlásateľke, alebo na MÚ Žilina, mimoriadne možno požiadať telefonicky hlásateľku a potom hlásenie osobne podpísať a zaplatiť:

  1. Anna Smikoňová, hlásateľka:  mobil: 0904/136406,  mail: smikonova@gmail.com
  2. Mestský úrad Žilina: Mgr. Dana Nagyová: tel.041/7063411, e-mail: Dana.Nagyova@zilina.sk

Poplatky za hlásenie:

  • Komerčné oznamy: Pracovný deň (5€) • Víkend (10€) Firmy a akcie organizácii, ktoré prinášajú zisk..
  • Nekomerčné oznamy: Pracovný deň (3€) • Víkend (10€) Gratulácie, strata osobnej veci, Strata zvieraťa, spoločenská akcia..
  • Hlásenia bezplatne: Smútočné oznamy, Krízové stavy (mimoriadna situácia, živelná pohroma, prírodná katastrofa)

Pripomienky k úrovni hlásenia (hlasitosť) reproduktorov: oznámte hlásateľke
Technické poruchy a problémy na bezdrôtovom verejnom rozhlase rieši pán Jozef Myšiak na Mestskom úrade v Žiline v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hodiny na tel. čísle: 041/7063303. Poruchu môžete nahlásiť aj elektronicky: adresa je na stránke Mesta Žilina. Pri hlásení poruchy na verejnom rozhlase je potrebné nahlásiť číslo hniezda, resp. reproduktora. Číslo vidíte na skrinke pod reproduktorom.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď