Informácie ohľadne ďalšieho budovania kanalizácie na ul. Na Hôrke

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dobrý deň prajem všetkým.

Rád by som sa informoval ohľadom ďalšieho postupu budovania kanalizácie na ul. Na Hôrke a úpravu cesty v časti dobudovanej kanalizácie a prípojok k rodinným domom.

Na základe dostupných informácií, je zrejmé, že zhotoviteľ neplánuje tento rok už nijakým spôsobom upraviť časť vozovky, kde už nebudú prebiehať výkopové práce spojené s budovaním odkanalizovania ul. Na Hôrke, čo všetkým dotknutým už teraz komplikuje situáciu a nie to ešte ďalších 6-7 mesiacov.

Rád by som vám preto priblížil stav, ktorý momentálne na tejto ulici znepríjemňuje okolie a život obyvateľov tejto ulice a obyvateľov IBV Hájiská, a jej plnohodnotné využívanie.

Nadmerná prašnosť po prejazde dopravných prostriedkov je neúmerná, výkopy boli spätne zasypané zeminou s minimálnou vrstvou štrkodrvy (a to len niektoré miesta), vo väčšine bez tejto vrstvy a bez dostatočného zhutnenia, čím sa vytvárajú veľké nerovnosti, jamy a výtlky. Tieto vplyvom nedostatočného prehutnenia časom sadajú a počas dažďov vyplavujú a len prehlbujú. Tento stav bude časom (aj vzhľadom na blížiace sa ročné obdobie a daždivé dni) taký katastrofický, že sa obyvatelia tejto ulice a priľahlej IBV Hájiská (nakoľko je to jediná prístupová cesta k IBV) nebudú môcť dostať k svojim rodinným domom. Nehovoriac o tom že na tejto kvázi “ceste” si ničíme svoje autá. V čase keď prší si blato takpovediac nosíme do chalupy. Ako dobre väčšina z nás vie, že tento úsek  je aj v prípade dobrého stavu vozovky ťažšie udržiavateľný počas zimnej údržby. V takom stave ako sa momentálne komunikácia nachádza si dovoľujem konštatovať že bude nepoužiteľná, v zimných mesiacoch ťažko zjazdná a obávam sa, že aj zimnú údržbu budú z tohto titulu odmietať vykonávať. Nehovoriac o tom, že kanalizačné poklopy budú počas zimnej údržby sústavne poškodzované, nakoľko väčšina z nich je osadená nad súčasným terénom. Akým spôsobom sa teda budeme môcť dostať domov, akým spôsobom bude zabezpečený prístup pohotovostným zložkám v prípade požiaru, rýchla zdravotná pomoc, zvoz komunálneho odpadu?

Prosím, aby ste prehodnotili situáciu v dostatočnom predstihu (aby nás zima nezaskočila), a spomínaná cesta bola upravená na bezproblémovú prevádzku a zimnú údržbu.

Prosím berte aj v úvahu, že tento názor nie je len mojim subjektívnym, ale aj ostatných obyvateľov ulice na Hôrke a IBV Hájiská, s ktorými som komunikoval.

Veríme, že túto problematiku otvoríte na najbližšom kontrolnom dni a spoločne nájdete riešenie pre skvalitnenie bývania občanov v tejto lokalite.

 

Ďakujem za zodpovedanie otázok a poskytnutia informácií.

S pozdravom Vladimír Šagath – obyvateľ ulice Na Hôrke

Odpoveď na tento podnet: Odpoveď: Informácie ohľadne ďalšieho budovania kanalizácie na ul. Na Hôrke

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď