Informácie ohľadne stavby II etapy kanalizácie v Považskom Chlmci – Ing.Mičic

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dlhšiu dobu nie sú zverejňované informácie ohľadne budovania II.etapy kanalizácie. Údaje poskytujú mesto Žilina a spoločnosť SEVAK.  Obyvateľ Považského Chlmca – p.Ing. Mičic poslal žiadosť o nové informácie k aktuálnemu stavu prác. Požiadal nás o zverejnenie komunikácie. V spodnej časti článku nájdete aj odpovede.

 

Dobrý deň

Chcel by som sa opýtať, kedy bude dokončená II. etapa kanalizácie v Považskom Chlmci. V súčasnosti už tri týždne sa v P. Chlmci ohľadne kanalizácie nerobí vôbec nič, stavbári odišli a pôvodný termín ukončenia bol jún 2021 a ulice máme v otrasnom stave.

19. júla sa urobili časti asfaltového povrchu na uliciach Zúbeková, Pomocná a Študentská, zvyšné časti týchto ulíc a tiež Hlavná, kde sa ukončili práce na kanalizácii ešte v júni, ostali ako stavenisko. Nebol by to problém, keby sa dodržali postupy podľa projektovej dokumentácie, kde sa hovorí aj o dočasnej úprave vozovky, ktorá sa má urobiť ihneď po uložení vedení!!! (Súhrnná technická správa bod 9, strana 19!!!). Toto s samozrejme nedodržalo, neprotestovali sme, lebo sme si mysleli, že sa to čoskoro dokončí. Bohužiaľ terajšia úprava nezodpovedá ničomu, čo sa sľubovalo a popísalo, na uliciach je miestami navozený hrubý makadam, ktorý ani nebol riadne utlačený, na uliciach sú veľké jamy, niekde blato inde ostré kamene, na ktorých si nielen že ničíme autá, ale sa tam nedá ani poriadne chodiť pešo. V takomto stave naše ulice neboli nikdy.

Na uliciach sa skoro nikde nedodržali technologické postupy čo sa týka zásypu a hutnenia. V tomto ako keby projekt ani neexistoval, zasypávalo sa pôvodne vykopaným materiálom s veľkým obsahom organickej hmoty (hliny), dokonca sa nazad sypali kusy vylámaného pôvodného starého potrubia a vylámané betónové časti. Jediné čo sa snažili dodržať, bol obsyp potrubia kamenivom (samozrejme bez hutnenia), zvyšok sa až po vrch výkopu na jeden krát zasypal väčšinou pôvodne vykopaným materiálom a nie po vrstvách ako je v projekte. Hutnenie prebiehalo tak, že po plnom zásype malý bager, pásmi utlačil zeminu (v plnej výške zásypu), na vrch sa potom dala malá vrstva (10-15cm) kameniva – práve takého, aké bolo k dispozícii – a teda vznikal nehomogénny povrch a toto sa zľahka prebehlo vibračnou doskou. Keď som sa pýtal, kedy sa bude asfaltovať, stavbári sa jednoznačne vyjadrili, že sa to musí najprv ujazdiť…..

Keď sa išlo asfaltovať, bagrom stiahli vrchných 15 cm (bohužiaľ práve toho kameňa), to čo zostalo uvalcovali a na tento povrch priamo aj bez postreku aplikovali asfalt. Pritom to dávali v mnohých prípadoch aj priamo na hlinu. Pri úprave na asfaltovanie aj samotnom asfaltovaní vo viacerých prípadoch zasypali suťou až po povrch už inštalované odvodňovacie žľaby a v niektorých prípadoch dokonca aj asfaltom, ktorý medzičasom už zatvrdol!

Na základe uvedeného mám pocit, že mesto si neváži svojho majetku, ani prostriedkov vynaložených na kanalizáciu (mesto je predsa investorom dažďovej kanalizácie a vlastníkom ulíc!!!). Ako sa robil zo strany mesta stavebný dozor? Kto bude platiť opravy asfaltových povrchov? Už teraz je jasné, že niektoré polámané a upchaté žľaby sa musia vysekať a nahradiť novými, samozrejme aj so zaplátaním asfaltového koberca. Keby som takto staval ako súkromník na svojom pozemku, nikto mi to neskolauduje.

Aby to vyššie uvedené nebolo len účelové tvrdenie, môžem uistiť, že všetky uvedené tvrdenia mám zdokumentované či už na fotografiách, alebo na videu. Rád sa o všetko podelím aj s vami aj s verejnosťou.

Očakávam od vás skorú odpoveď

S pozdravom

Ing. Jozef Mičic, Považský Chlmec

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď