Ján Púček: Odpovede na článok – Čistenie okolo hlavnej cesty a otázky pre poslanca

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dobrý deň,

v prvom rade som veľmi rád, že Považský Chlmec má informačný portál pre všetkých, ktorým nie je ľahostajne dianie v Považskom Chlmci – mestskej časti Žilina. Ďakujem za položené otázky a zároveň vám podávam odpoveď.

V krátkosti pripomínam, že mesto spravuje všetky miestne komunikácie v Považskom Chlmci sa to týka všetkých ulíc okrem ulice Bytčianska. Bytčiansku ulicu udržuje správa ciest VÚC, teda komunikácia patrí VÚC Žilina. Podnety na čistenie som viacmenej podával ja sprostredkovaním podaných sťažností občanov Považského Chlmca a tieto podnety som smeroval cestou prednostu mestského úradu pána Igora Líšku, ale aj priamo cestou pána riaditeľa dopravy VÚC Ing. Mokrého.

Musím konštatovať, že v priebehu minulého roka bola táto ulica pomerne dobre udržiavaná, pretože po dohode medzi VÚC Žilina, mestom Žilina a Eurovia údržbu Bytčianskej ulice udržiavala a túto údržbu financovala včetne údržby chodníka firma Eurovia. Podľa informácií však Eurovia už tento rok pravidelnú údržbu ako v roku 2016 nebudú vykonávať, avšak prisľúbili čistenie vykonať v mesiaci apríl a potvrdzujem tým aj, že toto čistenie sa vykonáva.

6.4.2017 na moju požiadavku a podnety občanov som sa stretol priamo na ulici Bytčianska s vedúcimi odboru údržby ciest v správe VÚC vedenú pánom Elcerom a prítomný bol aj pán Dolinajec občan Považského Chlmca, bývajúci na ulici Bytčianska v mieste, kde má byť vybudovaný nový chodník a priechod pre chodcov, ktorý je nasmerovaný priamo na jeho pozemok tesne pred zákrutou.

Keďže pán Dolinajec dal pripomienku, ale aj návrh na lepšie riešenie uvedeného priechodu a chodníka prítomní zástupcovia správy ciest VÚC povedali, že je to záležitosť, čo sa týka chodníka výlučne mesta Žiliny. K navrhnutému spôsobu zmeny plánu chodníka nemali žiadne pripomienky naopak uviedli, že pre bezpečnosť chodcov je nový návrh výhodnejší a bezpečnejší s tým, že to nie je v ich kompetencii riešiť.

Kto kontroluje čistenie neviem, ale myslím si, že by to mala byť správa ciest VÚC, prípadne aj odbor dopravy VÚC Žilina.

Čo sa týka harmonogramu, budem sa snažiť takýto dokument získať z odboru dopravy, prípadne správy ciest VÚC Žilina. Musím však pripomenúť, že v roku 2016 firma Eurovia mali zverejnený harmonogram dostupný na ulici Bytčianska.

Veškeré kontroly zákazov, príkazov a pod. by mala kontrolovať štátna polícia. Vzhľadom na to, že som získal podnet, podám tento na DI PZ Žilina so žiadosťou, aby častejšie vykonávali meranie rýchlosti, ale aj porušovanie zákazu prejazdu vozidlám ťažším ako 17 t.

Ďakujem za spoluprácu a teším sa na možnosť vám vždy odpovedať podľa požiadaviek.

Pozn.: Som ochotný na požiadanie prísť i jednotlivo za občanom Považského Chlmca, prevziať podnet a následne tento postúpiť na miesto, kde treba. Bez rozdielu pracovných alebo nepracovných dní.

Toto je odpoveď na článok: Čistenie okolo hlavnej cesty a otázky pre poslanca

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď