Ján Púček: Stavebné úpravy v Považskom Chlmci

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Vážení spoluobčania Považského Chlmca,

dovoľujem si vás informovať, že sa začala úprava detského ihriska pri bývalom KD, vysprávky miestnych  komunikácii, oprava cesty k cintorínu, budovanie nových chodníkov k hrobovým miestam v okolí domu smútku a samozrejme, že dôjde aj k úprave vytekajúcej vody pod miestnym cintorínom.

Ďakujem za to vedeniu mesta, ale aj všetkým poslancom, ktorí podporili tieto investície. Zároveň vás prosím o zhovievavosť pri prašnosti komunikácii prvej etapy kanalizácie.

poslanec Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď