Komentáre obyvateľov

Táto sekcia slúži na vyjadrenie názorov, zverejnenie otázok pre kompetentných, ako aj odpovedí obyvateľov Považského Chlmca. Pokiaľ svoju otázku aj adresujete na nejakú inštitúciu, alebo verejného činiteľa, prosíme – nezabudnite to aj v texte spomenúť.

[gwolle_gb]