Materiály na MZ 30.10.2017: Poslanec Ján Púček

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Materiály: Ján Púček –  MZ, ktoré sa bude konať dňa 30.10.2017

Ján Púček – NÁVRH NA ZNÍŽENIE DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Ján Púček – NÁVRH NA ZRUŠENIE UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Č. 40/2017

Zdieľaj

Jeden komentár

  1. “Prípadný dopad na rozpočet navrhujem kompenzovať úplným zrušením celého tzv. pohotovostného fondu, znížením všetkých odmien a náhrad poslancov mestského zastupiteľstva a tzv. odborníkov odborných komisií zastupiteľstva na nulu a zrušením celého grantového systému mesta vo všetkých oblastiach.”

    Veľmi dobre všetci vieme, že žiadať, aby poslanci MZ schválili pre seba takéto finančné harakiri, je zo strany navrhovateľa obyčajný populizmus, ktorým chce zastrieť svoju bezmocnosť reálne urobiť niečo skutočne normálne a morálne pre obyvateľov postihnutých realizáciou projektu kanalizácie.

    BTW: chýba nám návrh na zriadenie tej sľubovanej autobusová zastávky pri vodojeme. Alebo to je tiež na rovnakej sci-fi úrovni nápadov pána “tzv”……

Zanechajte odpoveď