Materská škola

Materská škola Študentská sa nachádza v prímestskej časti mesta Žilina, časť Považský Chlmec. Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou je umiestnená v prízemnej účelovej budove v tichom prostredí obklopená zeleňou.

Prevádzková doba materskej školy: od 06:30 hod. do 16: 00 hod.
Počet zamestnancov : 4 kvalifikované pedagogické pracovníčky, 2 prevádzkove pracovníčky
Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo Školskej jedálne pri základnej škole Karpatská 8063/11 Žilina.

Projekty materskej školy:

  • Malí ochrancovia prírody
  • Separujte s nami- Separačik
  • Adamko-hravo-zdravo

Školský vzdelávací program:

  • zameranie školy- enviromentálna výchova
  • životné prostredie, kompostovanie, triedenie odpadu

Kontakt:

  • Adresa: Materská škola Študentská 15/3, 010 03 Žilina
  • Telefónne číslo: 041/566 76 97
  • E-mail: mspch@mail.t-com.sk
  • Riaditeľ (-ka): Čamatejová Marcela