O portáli

Chlmec.info – Informačný portál

Považský Chlmec, ako mestská časť Žiliny, nemala donedávna vytvorenú webstránku, ktorá by sa komplexne venovala dianiu v tejto časti mesta. Informovanie občanov bolo zabezpečené prostredníctvom stránky mesta www.zilina.sk, poslancom mestskej časti, alebo verejným rozhlasom.

Rozhodli sme sa preto vytvoriť a prevádzkovať vlastnú informačnú platformu pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné verejné danie v tejto časti mesta.

Informujme sa navzájom – naše motto, ktorým chceme umožniť vyjadriť svoj názor občanom a všetkým obyvateľom Považského Chlmca. Dávame preto verejný priestor na šírenie informácii, aktualít, oznamov, alebo sťažností. Zároveň žiadame o dodržiavanie slušnosti a pravdivosti informácii.

Nekladieme si za cieľ vždy vyriešiť problémy, alebo dlhodobo trvajúce spory. Hlavnou prioritou je informovať širokú verejnosť, aby o problémoch začala hovoriť a zverejnila svoje pripomienky, či podnety na riešenie. Následne informujeme kompetentné orgány, alebo organizácie zodpovedné za danú oblasť. Pokiaľ sa aj týmto procesom dokážeme priblížiť ku vyriešeniu daného problému – naše snaženie dostane ešte vyšší zmysel.

Nechceme však, aby stránka vyzerala ako miesto, kde zverejňujeme len negatívne reakcie a podnety občanov. Určite sa nájde niečo, čo by si zaslúžilo pochvalu, alebo uznanie. Situácie a okolnosti nie sú vždy ideálne pre vyriešenie problémov. Ak máte potrebu na zverejnenie kladnej reakcie, budeme len radi!

Pokiaľ ste pracovníkom inštitúcie, úradu, alebo máte právo vyjadriť stanovisko za spoločnosť, ktorej sa niektorá téma týka – budem radi, ak sa zapojíte do informovania občanov. Ponúkame priestor všetkým. Snažíme sa byť nestranní. Preto všetky podnety, návrhy, odpovede a reakcie – zverejníme.

Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť obsah a nezabudnite – Informujme sa navzájom!

členovia tímu Chlmec.info