Odkanalizovanie Pov. Chlmec – ulica Na Hôrke

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Včera, (t.j. 1.6.2017) sa začalo s výstavbou odkanalizovania mestkej časti Žilina – Považský Chlmec a to konkrétne s I. etapou výstavby ul. Na Hôrke. Časť tejto komunikácie bola sfrézovaná (asfaltobetónový kryt vozovky) a “ponechaná osudu” na mieste. Predpokladám, že zhotoviteľ diela plánuje použiť tento materiál k recyklácii. Momentálny stav ale značne zhoršuje prístup obyvateľov ulice Na Hôrke k rodinným domom. V akom časovom horizonte plánuje zhotoviteľ tento materiál odviesť na medzidepóniu, resp. je možné dočasne upraviť stav vhodný na používanie komunikácie, kým sa nezačne so samotnými výkopovými prácami?

Poprosím Vás aj o poskytnutie informácií, ktoré by obyvatelia ul. Na Hôrke a IBV Hájiská radi mali k dispozícii, nakoľko táto ulica má len jeden prístup a to z ulice Bytčianskej. Vedeli by ste nám poskytnúť (mailom, alebo prostredníctvom poslanca za mestskú časť – p. Púček) informácie ohľadom výstavby?

  1. Časový harmonogram výstavby, plán organizácie výstavby, plánované dočasné uzávierky alebo trvalé uzávierky ulice
  2. Akým spôsobom bude zabezpečený zvoz komunálneho odpadu počas realizovaných stavebných prác
  3. Akým spôsobom bude zabezpečený prístup pohotovostným zložkám v prípade požiaru, rýchla zdravotná pomoc

Viem, že realizácia je časovo a technicky náročná, preto by sme radi privítali vyššie spomínané informácie pre plynulejšiu realizáciu a vzájomnú súčinnosť k všeobecnej spokojnosti.

Ďakujem za zodpovedanie otázok a poskytnutia informácií.

S pozdravom Vladimír Šagath
obyvateľ ulice Na Hôrke

 

Odpoveď na položené otázky nájdete tu: Odpoveď: Odkanalizovanie Pov. Chlmec – ulica Na Hôrke

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď