Odpoveď: Odkanalizovanie Pov. Chlmec – ulica Na Hôrke

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Aktuálny stav realizácie prác na stavbe :” Považský Chlmec – stoková sieť”, k dnešnému dňu t. j. 2.6.2017 je nasledovný:

Ulica ” Na Hôrke” ( stoka A2 ) – je odfrézovaná v celej šírke vozovky ( samotný výfrez vozovky ostal na mieste, takže cesta je prejazdná v plnom profile ), od ul. Bytčianskej po Y križovatku ( pod vodojemom ).

Ostatné úseky stavby, sa zatiaľ nerealizujú.

Dnes Zhotoviteľ avizoval začiatok prác na zajtra t. j. 3.6.2017 – na prekopaní jestvujúcej ochrannej hrádze rieky Kysuce – výustné objekty dažďovej kanalizácie D4 a D5. V nedeľu t. j. 4.6.2017 sa pracovať na stavbe nebude.

Návrh Zhotoviteľa stavby ohľadom realizácie prác ( ul. Na Hôrke ) je nasledovný:

Samotné práce na realizácií predmetnej ulice, by sa začali vždy ráno o 8,00 hod. – dovtedy bude cesta prejazdná v celej šírke, pracovať sa bude do 17,00 hod. s tým, že bude umožnené préjsť osobným autom okolo pracovného úseku stavby (podľa možnosti šírky vozovky v danom úseku). Po 17,00 hod. sa cesta uvedie do takého stavu, aby mohla po nej fungovať doprava v šírke jestvujúcej vozovky ( stavebná ryha bude zasypaná ).

Zhotoviteľ stavby taktiež požaduje v čo najkratšom čase zorganizovať pracovné rokovanie za účasti Zhotoviteľ, Investor a Mesto Žilina, na ktorom by sa dohodol spôsob fungovania dopravy na jednotlivých uliciach.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

  • Ing. Važan – vedúci sektoru – tel. 0908 528 516
  • Ing. Bukovec – hlavný stavbyvedúci – tel. 0917 460 686

Za spoločnosť SEVAK: Ing. Dušan Šutý

 

Pôvodný článok, na ktorý bola zverejnená táto odpoveď – nájdete tu: Odkanalizovanie Pov. Chlmec – ulica Na Hôrke

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď