Opätovné zverejnenie: Úplná dopravná uzávera cesty II/507 v Považskom Chlmci

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Severoslovenské vodárne a kanalizácie  a. s. Žilina, ako Investor stavby: ” Považský Chlmec – stoková  sieť”,  upozorňujú na úplnú dopravnú uzáveru cesty II/507 v Považskom Chlmci  ( ul. Bytčianska, okres Žilina ),  ktorá sa uskutoční v dňoch od 25.9.2017 do 3.10.2017 ( vrátane ),

alebo v prípade nepriaznivého počasia v náhradnom termíne v dňoch od 2.10.2017 do 10.10.2017 ( vrátane ). Dopravná uzávery cesty II/507 v Považskom Chlmci sa uskutoční z dôvodu vykonávania konečných povrchových úprav vozovky.

V čase dopravnej uzávery cesty II/507, môžu vodiči motorových vozidiel použiť obchádzkové trasy pre vozidlá v smere od Kysuckého Nového Mesta po ceste I/11na estakádu v Žiline (I/60), následne po ceste I/61 do Bytče a po ceste II/507 na Považský Chlmec. V smere od Považského Chlmca je obchádzková trasa vedená po ceste II/507 do obce Kotešová, kde je pred mostným objektom (č.101) odklonená na účelovú komunikáciu napájanú na cestu I/60 v Bytči.

Obchádzkové trasy sú podrobne značené dočasným dopravným značením.

Dopravná uzávera bola povolená rozhodnutím Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Vodiči , okrem autobusov MHD, SAD, KIA , Záchranných zložiek,  majú umožnený  prejazd  po  obchádzkovej trase , tí  vodiči,  ktorí  aj  napriek upozorneniu budú chcieť v čase úplnej dopravnej uzávery použiť obchádzkovú trasu cez Považský Chlmec, budú políciou vrátený späť na príjazdové komunikácie. 

Za dopravné obmedzenia sa ospravedlňujeme a žiadame o trpezlivosť.

S pozdravom

Ing. Šutý – projektový manager

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď