Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.12.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+
V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

od: 20.12.2017 07:30 hod.

do: 20.12.2017 10:30 hod

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej mestskej časti (EIC kód odberných miest: všetky sú uvedené v originálnom oznámení v PDF verzii v spodnej časti tohto príspevku).

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Vybavuje linka: 0800 159 000

Ing. Pavol Pekár , riaditeľ sekcie Dispečingy SSE – Distribúcia, a.s.

Oznámenie SSE-D v PDF verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď