Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – Považský Chlmec – 01.07.2017

Google+PinterestLinkedInTumblr+

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

od: 01.07.2017 08:00 hod.

do: 01.07.2017 16:00 hod

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej mestskej časti (EIC kód odberného miesta: 24ZSS9793445000W, 24ZSS9794626000H).

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Vybavuje linka: 0800 159 000

Ing. Pavol Pekár , riaditeľ sekcie Dispečingy SSE – Distribúcia, a.s.

Oznámenie SSE-D v PDF verzii

Zdieľaj

2 komentáre

 1. Ing. Kramárik Peter na

  Opravte si v texte rozsah odstávky v zmysle Oznámenia SSE-D !!!
  Nie je to pre celú obec ale len pre určité menovité odberné miesta.
  EIC kódodbernéhomiesta:
  24ZSS9793445000W
  24ZSS9794626000H

Zanechajte odpoveď