Pochvala obyvateľov Pov. Chlmca a vyjadrenie spokojnosti, že Pov. Chlmec ožíva

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Vážený pán poslanec Ján Púček, v prvom rade nám dovoľte popriať Vám skoré uzdravenie, nakoľko vieme, že ste po operácií a v súčasnej dobe PN, avšak potvrdzujeme, že i napriek tomuto Vás každý týždeň vidíme v mestskej časti Pov. Chlmec, či už na ulici Na Hôrke, ul. Hlavnej, ul. Pomocnej, ul. Gavlovičovej, ul. Nižedvorskej, ul. Študenskej, ul. Vysokej, ul. pri Kysuci, ul. Pod Laščeky, ul. K Cintorínu, teda všade tam, kde Vás občania vyzvú, pretože si nesmierne vážime, ako ste povedali na verejných stretnutiach, že vždy je lepšie jedenkrát vidieť, ako desaťkrát počuť. Ďakujeme za tieto návštevy a riešenie problémov i na úkor Vášho zdravia a času, pretože prídete v hociktorom čase včetne soboty a nedele. Áno je pravdou, že Vás je v Pov. Chlmci viac vidieť ako štátnu alebo mestskú políciu.

Mnoho občanov Pov. Chlmca znepokojil článok, resp. sťažnosť uverejnená na info Pov. Chlmec. Sťažovatelia píšu, že Pov. Chlmec bol výstavný zadok – pre smetisko a že aj v súčasnej dobe tomu tak je a na túto časť mesta sa zabúda. Pisateľ tejto sťažnosti alebo pisatelia píšu lož, nepravdu a vôbec si nevážia, že v mestskej časti Pov. Chlmec sa začínajú vkladať značné investície pre spokojnosť našich občanov a úplne zaslúžene na základe prenášania našich požiadaviek cestou poslanca Jána Púčeka, ktorý vždy hovorí, že nie on sám, ale celé MZ a vedenie mesta má na tom rozvoji zásluhu a takto to popisoval aj v poslednom vydaní Radničných novín. Sťažovatelia však zabudli, že práve za poslanca Púčeka sa Pov. Chlmec prebúdza – investíciami na cintoríne budovaním kanalizácie, rekonštrukciou miestnych komunikácií, rekonštrukciou parku ale i mnohými ďalšími investíciami, ktorými mesto postupne rieši požiadavky našich občanov. Sťažovatelia zabudli, že práve bývalí poslanci z radov občanov Pov. Chlmca boli brzdou rozvoja Pov. Chlmca a práve títo predali KD, školu a podobne do súkromných rúk.

Tak nechápeme, čo sa vážení sťažovatelia vrátilo do pôvodného stavu. Preto buďte korektní, hovorte pravdu a nevytvárajte rôzne obvinenia, ktorými chcete podľa nás poškodiť práve poslanca Púčeka a označiť ho ako neschopného. Napriek tomu, že všetok svoj voľný čas venuje našej obci ale aj ostatným obciam, vrátane mesta. Je to práve poslanec Púček, ktorý navrhuje zníženie platov poslancov MZ, vždy tvrdí, že za rovnaké dane by mali byť rovnaké služby a preto už navrhoval aj úpravu daní. Ak pozeráte prenosy zastupiteľstva, je to opäť Púček, ktorý navrhol zrušiť Mestskú radu ako zbytočný orgán, navrhol zmeniť zásady predaja nehnuteľností mesta Žilina, nebojí sa povedať pravdu do očí hociktorému poslancovi, prípadne zamestnancovi mesta a stojí si za tým, čo povie.

Prekračovanie rýchlosti na Bytčianskej ulici, ktorú sťažovatelia opisujú, je vec v prvom rade štátnej Polície a čo má viac urobiť poslanec Púček? Dať rozkaz ministrovi vnútra? Opisujete stále tie isté porušenia na Bytčianskej ulici a napriek tomu, že výstavba kanalizácie prebieha, sú tam dostatočné obmedzenia, už kritizujete, že sú tam nie vyznačené čiary, priechody, ale my čo dobre vidíme a počujeme veríme, že v prvom rade bolo nutnosťou Bytčiansku ulicu sprejazdniť a následne urobiť dopravné značenie.

Tá istá kritika úplnej uzávierky Bytčianskej ulice, že neplatila pre vodičov, je taktiež zavádzajúce tvrdenie. Áno zo začiatku prechádzali vodiči, ktorí oklamali policajtov, že idú na návštevu alebo do firiem, čo v krátkom čase bolo ihneď vyriešené a policajti takéto vozidlá ihneď vracali späť. Zabudli ste i to vážení sťažovatelia, že MP počas týždňa uzávery slúžila 24 hodín denne. Taktiež kritizujete čistotu krajníc, napriek tomu, že táto bola vykonávaná pravidelne, je však pravdou, že v súčasnej dobe sú v niektorých častiach napr. od mosta ponad Kysucu smerom do Budatína viac znečistené, ale sme presvedčení, že toto bude odstránené. Aj v tomto priestore sme videli poslanca Púčeka, ako dokumentuje koniec zóny 40 km/hod. S tým, že požiada VÚC, aby táto značka bola posunutá až na križovatku Budatín – Brodno a dokumentoval aj zle zabudované zvodidlá od križovatky k Budatínskému hradu smerom na križovatku Budatín – Brodno, pretože zvodidlá nie sú na krajnici vozovky a chodníka, ale v chodníku tak, že v tejto časti sú ohrození chodci.

Čistenie rozkopaných ulíc v rámci kanalizácie – nevieme si vysvetliť, či ich chcete zametať, čistiť ….vieme len to, že do roku 2018 budú pokryté novým asfaltovým kobercom tak, ako je úsek pri Kysuci smerom do Vrania.

Vážení sťažovatelia, takýmto systémom vytvárate tvrdenie proti tvrdeniu, ale sme presvedčení, že Váš zámer sťažností je zavádzajúci, poškodzuje zvlášť meno Púčeka, napriek tomu, že Vám je veľmi dobre známe, že je ochotný každú vec a problémy prísť zdokumentovať, požiadať príslušné odbory mesta na riešenie.

Ďakujeme Vám pán Púček za doterajšiu spoluprácu, ďakujeme aj Vaším kolegom poslancom MZ, vedeniu mesta a veríme, že problémy, ktoré sú a budú vznikať, vyriešite k spokojnosti všetkých občanov.

Reakcia na článok: Sťažnosť obyvateľov Považského Chlmca

Chlmec.info │ Včera ( nedeľa 8.10.2017 ) nám pán Púček doručil túto vytlačenú pochvalu, ktorú si našiel v poslaneckej schránke. Celý uverejnený text je prepis podľa originálu. Text “Sťažnosť obyvateľov..”, bol taktiež doručený do poštovej schránky jedného z adminov portálu Chlmec.info, vo vytlačenej podobe a následne prepísaný na webstránku. Rozhodli sme sa, že na portáli už nebudeme uverejňovať anonymné sťažnosti, podnety, pochvaly.. atď. Myslíme, že je fér, aby bol pod každý takýto podnet, autor aj podpísaný.

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď