Poslanci – volebný obvod č.8

Ing. Ján Pažický

predseda

Biela 1033/41, 010 03 Žilina – Budatín
Telefón: 0903 802 375
E-mail: rastojohanes@gmail.com

JUDr. Jozef Augustín, PhD.

sekretár

Siva 1126/10, 010 03 Žilina – Budatín
Telefón: 0904 544 243
E-mail: jozefaugustin7@gmail.com

MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

Biela 1033/41, 010 03 Žilina – Budatín
Telefón: 0903 802 375
E-mail: rastojohanes@gmail.com