Poslanec Ján Púček – Informácie ohľadne budovania kanalizácie

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Vážení občania Pov. Chlmca, dňa 26.07.2018 som sa opätovne zúčastnil na kontrolnom dni stavby kanalizácie a oboznámil som sa s prebiehajúcimi prácami. Tieto sú denne zverejňované na web
stránke Chlmec.info.

Chcem Vás opätovne poprosiť v mene všetkých zainteresovaných na tejto stavbe o zhovievavosť , trpezlivosť, pretože vieme, že ťažký mechanizmus vytvára hlučnosť, prašnosť, určité úseky sú neprejazdné. Taktiež sa ospravedlňujeme za vykonávanie nočných prác, avšak len ťažko by sa bez takéhoto postupu dala stavba v čo najkratšom čase zrealizovať. Pri výkopoch zhotoviteľ naráža na rôzne prekážky, či sú to už nadmerne veľké skaly ako napr. na križovatke Bytčianska ul. Na Hôrku, ale aj ďalšie prekážky , následne čoho musia byť vykonávané prekládky iných inž. sietí a pod.

Preto aj dochádza k odstávke vody, elektriny a pod. Aj za toto sa ospravedlňujeme, nie je to vinou investora, zhotoviteľa ani mesta. Vo všetkých úsekoch sú rôzne potrubia vybudované možnože v 50-tych, 60-tych rokoch, nie sú zakreslené v žiadnych plánoch. Obraciam sa i s prosbou na Vás, aby ste neriskovali prechody cez zakázané miesta, poučili svoje deti o možnom nebezpečenstve a zákazu vstupu na stavenisko. Došlo i k odcudzeniu niektorých tabúľ, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo.

V prípade, že viete o takýchto vandaloch, informujte poslanca na č.t. 0948 937 252 – poslanec Ján Púček, prípadne zhotoviteľa EUROVIA, ktorí sa denne nachádzajú na mieste stavby.

V Žiline dňa 27.07.2018 – poslanec Ján Púček

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď