Poslanec Ján Púček – odpovede na otázky občanov Považského Chlmca

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Dobrý deň vážení občania Považského Chlmca,

dovoľujem si len krátko reagovať na niektorých obyvateľov, ktorým stále prekáža postup vykonávaných prác na prvej etape kanalizácie. Sú to stále tie isté pripomienky, nepriechodnosti dotknutých ulíc a preto vás opätovne prosím o zhovievavosť, trpezlivosť a pochopenie, že táto výstavba je podľa môjho názoru v súlade s platným stavebným povolením.

Plne chápem, že ste obmedzovaní v prejazde a prechode týmito úsekmi, bohužiaľ, šírka miestnych komunikácií neumožňuje iný postup a preto niektoré opätovné pripomienky, volanie polície, kladenie viny mestu a investorovi považujem za neopodstatnené, skreslené a zavádzajúce.

Som nesmierne rád, že po desaťročiach sa začalo s prvou etapou kanalizácie v Považskom Chlmci a budem rád, ak sa čo najskôr dokončí aj druhá a tretia etapa. Nepoužívam mojimi odpoveďami žiadnu iróniu ani sarkazmus, je to len môj pohľad a názor na pripomienky, zvlášť skupinou obyvateľov Hájiská. Prepáčte za výraz, že som nazval niektoré domy vilkami, vilu mám ja vo Vraní, na ktorú sa môžete prísť pozrieť.

Áno, všetci platíme rovnaké dane, i ja a považujem ich tiež za nesprávne, pretože ak rodinné domy v mestských častiach nemajú vybavenosť ako mesto, dane by mali byť nižšie a budem sa snažiť podať návrh v MZ na zníženie daní, pretože za rovnaké dane by občania mali mať rovnaké služby. Určite mám záujem ako poslanec na tom, aby aj časť Hájiská bola vybavená kanalizáciou, verejným osvetlením, rozhlasom, dobrou prístupovou cestou a pod.

Takýto záujem mám, aby takáto vybavenosť bola aj v celom Považskom Chlmci. Len toľko k stálym  pripomienkam. Podotýkam však, že občania sú podľa mňa informovaní o priebehu prác a upresňujem, že denný postup je pri vykonávaných prácach od 8:00 do 17:00 včetne soboty.

Je pravdou, že ak dôjde k nepredvídaným udalostiam v rámci výstavby, denný čas ukončenia sa môže predĺžiť. Taktiež vykonanie nočných prác je len v mimoriadnych prípadoch a to prekopaním Bytčianskej ulice z dôvodu toho, aby táto mohla byť v priebehu dňa prejazdná.

Záverom mi dovoľte požiadať všetkých občanov, aby bezdôvodne nevstupovali na stavenisko, nenakláňali sa v blízkosti výkopov, upozornili aj svoje deti, že v uvedenom čase vykonávaných prác nemajú na stavenisko vstupovať a dodržiavať pokyny zhotoviteľa a prechádzať len cez priestory určené zhotoviteľom.

Opätovne ďakujem investorovi, mestu, poslancom, zhotoviteľovi za budovanie kanalizácie a vám vážení občania ďakujem za trpezlivosť a pochopenie obmedzení, ktoré v súčasnej v Považskom Chlmci je.
Dávam na vedomie, že som dostal prísľub od zhotoviteľa, že budúci týždeň, pravdepodobne od stredy sa budú snažiť dávať na vedomie deň dopredu, čo a kde sa bude vykonávať v súvislosti s kanalizáciou. Podotýkam však, že predpokladané práce nemusia byť vždy záväzné, pretože zhotoviteľ nemôže predpokladať na akú prekážku pri výkopoch narazí.
Poslanec Ján Púček
Zdieľaj

Zanechajte odpoveď