Považský Chlmec – stoková sieť predpoklad prác ( 03. 05.2021 – 09. 05.2021 )

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Na základe harmonogramu Vám posielame predpoklad realizácie prác na jednotlivých uliciach na obdobie 03. 05.2021 – 09. 05.2021 (18. týždeň) na stavbe Považský Chlmec stoková sieť II. etapa

  • Ul. Hlavná – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii
  • Ul. Zubeková – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii
  • Ul. Pomocná – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii
  • Ul. Alexyho – práce na zhotovení dažďovej a splaškovej kanalizácii
  • Ul. Fialková – práce na zhotovení odvodňovacích žľabov
  • Ul. Nižedvorská , Horská , Chlmecké Námestie – prípravné práce pred asfaltovaním – asfaltovanie.

V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Ing. Jana Kvaššayová
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď