Považský Chlmec – stoková sieť predpoklad prác ( 07.06.2021 – 12.06.2021 )

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Na základe harmonogramu Vám posielame predpoklad realizácie prác na jednotlivých uliciach na obdobie 07. 06. 2021 -12. 06. 2021 (23. týždeň) na stavbe Považský Chlmec stoková sieť II. etapa

  • Na Ul. Hlavnej , Študentská, Alexyho – zhotovovanie kanalizačných prípojok
  • Na UL.Študentská – realizácia odvodňovacieho žľabu
  • Na Ul. Požiarnická – frézovanie asfaltového krytu, výšková úprava poklopov, pokládka asfaltových vrstiev
  • Na Ul. Fialková – pokládka asfaltových vrstiev

V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Ing. Jana Kvaššayová
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď