Považský Chlmec

Na tejto sekcii pracujeme a informácie doplníme neskôr.

Považský Chlmec – mestská časť Žiliny od roku 1970.