Preloženie zábradlia – križovatka vetvy cesty I/11

Google+PinterestLinkedInTumblr+

 

Pozdravujem pán riaditeľ.
Na základe spoločnej obhliadky s pánom poslancom za volebný obvod č. 8 p. Jánom Pučekom si dovoľujeme požiadať o preloženia zábradlia, ktoré je pri výjazde z cesty II/507 na cestu I. triedy v smere na Budatín. Súčasne umiestnené zábradlie nechráni chodcov a je duplicitne umiestnené pri zábradlí. Preto žiadame o jeho posun ku komunikácii.  Zároveň žiadame o vyčistenie komunikácie II/507 v úseku od napojenia cesty II/507 s cestou I/11 až po koniec mestskej časti Považský Chlmec.

Prosíme o informáciu, ako a kedy sa budú podnety riešiť.

S úctou
Ing. Igor Liška
prednosta MÚ v Žiline


Dobrý deň pán prednosta,
dňa 17.1.2018, bol elektronickou poštou zaslaný list z ŽSK  na odbor dopravy adresovaný Ing. Rolkovi, ohľadom preloženia zábradlia, ktoré je pri výjazde z cesty II/507 na cestu I. triedy v smere na Budatín a žiadosť o vyčistenie komunikácie II/507 v úseku od napojenia cesty II/507 s cestou I/11 až po koniec mestskej časti Považský Chlmec.

V prílohe mailu prikladám zaslaný list.

S pozdravom
Ing. Zuzana Solárová – technický úsek, Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie

List vo formáte PDF – A4

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď