Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku na území mesta Žilina

Google+PinterestLinkedInTumblr+

Cintoríny:
Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec,
Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilina – nový cintorín, Žilina – starý cintorín,
Žilinská Lehota

Domy smútku:
Brodno, Budatín, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Trnové, Vranie, Zádubnie,
Zástranie, Starý cintorín

  • Prevádzkovateľ pohrebísk: ŽILBYT, s.r.o. , Nanterská 8399/29, 01008 Žilina
  • Prevádzka – Martina Rázusa 1129, 01001 Žilina
  • Kontakty: dispečing: 0905 509 090, technik: 0905 787 342
  • E-mail: refcintorin@zilbyt.sk, techcintorin@zilbyt.sk,
    cintorin@zilbyt.sk

Plán prác na 30. týždeň 2017 v PDF verzii

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď