Stavba: Považský Chlmec – stoková sieť – upozornenie na vykonávanie prác 14.5.2018

Google+PinterestLinkedInTumblr+
  • UL. “Na Hôrke”  dnes  t. j. 14.5.2018  bude  sa pracovať  na “uličke” ( prvá odbočka vľavo v smere od ulice “Bytčianska”, ktorá bude ne prejazdná ),  samotná  ulica” Na Hôrke”,  bude  prejazdná.
  • UL. “Pri Kysuci” ( smerom na Vranie ),  táto ulica je už zaasfaltovaná a je tiež hotové povrchové odvodnenie ulice.
  • Ul. “Pri Kysuci” ( smerom k sútoku riek Váh a Kysuca ), na ulici sa  pracuje  na príprave ulice na zaasfaltovanie.
  • Ul. ” Na Majerisku”, práce na budovaní splaškovej a dažďovej kanalizácie ( hlavné stoky ) sú hotové,  ulica sa pripravuje na zaasfaltovanie.
  • Ul. “Bytčianska” ,   dažďová a splašková kanalizácia sú hotové ,  tiež povrchové úpravy vozovky sú hotové, ulica je prejazdná v oboch smeroch.
  • Ul. ” Hlavná”,  pripravuje sa na zaasfaltovanie.
  • Ul. “Vysoká”, na tejto ulici je  výstavba splaškovej kanalizácie hotová, prebieha príprava ulice na zaasfaltovanie.

Predpoklad na zajtra t. j. 15.5.2018

  • Ul. ” Na Hôrke” , bude sa pracovať na rozdeľovacej komore dažďových vôd, doprava na  ulici  bude čiastočne obmedzená.
  • Ulice: “Na Majerisko, Vysoká, Pri Kysuci a Hlavná” , budú v dôsledku asfaltovania povrchov komunikácií – neprejazdné.

Ing. Šutý, projektový manager

Zdieľaj

Zanechajte odpoveď